شماره تماس: 77200666-77200555
شماره همراه: 09351259050
آدرس: میدان رسالت، خ هنگام، ضلع شمالی میدان الغدیر پلاک: 255
لطفاً کمی صبر نمایید ...
گالری مبل نگاه
مبل مدل لمو
ست هفت نفره 
قيمت ٣٤،٠٠٠،٠٠٠ ريال 
دوسال گارانتي 
گالری مبل نگاه
مبل مدل كوئين 
ست هفت نفره 
قيمت  ٣٩،٠٠٠،٠٠٠ ريال
دو سال گارانتي 
گالری مبل نگاه
مبل ال مدل چستر 
ست پنج نفره 
قيمت ٣٧،٠٠٠،٠٠٠ ريال
دو سال گارانتي 
گالری مبل نگاه
مبل مدل الدرادو 
ست هفت نفره 
قيمت ٤٢،٠٠٠،٠٠٠ ريال
دو سال گارانتي 
گالری مبل نگاه
گالری مبل نگاه
گالری مبل نگاه
دو سال گارانتي
گالری مبل نگاه
ناهار خوري ٦ نفره مدل فيلون 
قيمت.   ٢٥،٥٠٠،٠٠٠    ريال
گالری مبل نگاه
مبل مدل دياموند
 ست ٧ نفره  ٤٣،٠٠٠،٠٠٠  ريال 
دو سال گارانتي
گالری مبل نگاه
مبل مدل فيلون 
ست ٧ نفره   ٤٣،٠٠٠،٠٠٠  ريال
دو سال گارانتي 
گالری مبل نگاه
مبل مدل مديا 
ست ٧ نفره  ٤٢،٠٠٠،٠٠٠  ريال
دو سال گارانتي
گالری مبل نگاه
مبل مدل إلينا
ست ٨ نفره  ٤٥،٠٠٠،٠٠٠  ريال
دو سال گارانتي 
گالری مبل نگاه
گالری مبل نگاه
گالری مبل نگاه
گالری مبل نگاه
ناهار خوري مدل پازلي
 ٤ نفره  قيمّت   ٢٨،٥٠٠،٠٠٠ ريال