سه شنبه 30 بهمن 1397
خانه بانک اطلاعات مشاغل (تجاری-اداری-دولتی و عمومی)
124 limited

124

-: 22648183
منطقه 1 . قلهك - خیابان دولت
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
129 limited

129

-: 66467067
منطقه 6 . جامی - خیابان ولیعصر - ابتداى خیابان جامی
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
115 limited

115

-: 55410444
منطقه 11 . رازی - میدان قزوین - خیابان قزوین - جنب شهردارى منطقه 11
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
123 limited

123

-: 22294289 -  22293137 – 222900550 - 22291413
منطقه 1 . نیاوران – خیابان شهید باهنر- بعد ازایستگاه خوزستان
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
122 limited

122

-: 22711004 -  22712004
منطقه 1 . دربند – تجریش - خیابان دربند - بالاتر ازمیدان دربند
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
149 limited

149

-: 5704499
منطقه 17 . امامزاده حسن - خیابان نظام الملك
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
113 limited

113

-: 33905591
منطقه 12 . بازار - چهارراه گلوبندك - خیابان 15 خرداد - میدان ارگ
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
118 limited

118

-: 66501916
منطقه 2 . ستارخان – خیابان ستارخان – نبش حبیب الهی - خیابان هشتم دریان نو
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
164 limited

164

-: 22449397 - 22446644
منطقه 1 . ازگل - جاده لشگرك - اول ورودى شهرك قائم
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
كلانترى 111 limited

كلانترى 111

-: 55719830 – 55715451 -  55717030
منطقه 10 . هفت چنار - خیابان كمیل - خیابان ابتكاری
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
128 limited

128

-: 7728997
منطقه 13 . تهران نو - خیابان پنجم نیروى هوایی - بالاتر از فلكه دوم
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
163 limited

163

-: 22044627 – 22050361 -  22041796
منطقه 1 . ولنجك - خیابان مقدس اردبیلی قبل ازتقاطع تابناك
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
126 limited

126

-: 77863333 – 77864222 – 77800660
منطقه 4 . تهرانپارس- خیابان فرجام – چهارراه رشید - خیابان رشید
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
170 limited

170

-: 55201550 - 56522744
حومه تهران . كهریزك - جاده قدیم قم - بعد از بهشت زهرا - روبروى مخابرات كهریزك
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
130 limited

130

-: 55060966
منطقه 16 . نازى آباد – میدان بازار دوم
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
139 limited

139

-: 44217494 -  44235000
منطقه 2 . مرزداران - شهرك ژاندارمری بلوار مرزداران ـ بلوار ایثار
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
119 limited

119

-: 66699998 – 66695534 – 66695535 - 66695533
منطقه 17 . مهرآباد جنوبی – سرآسیاب مهرآباد - خیابان شمشیری - روبروى دانشگاه هوایی
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
117 limited

117

-: 55640155 – 55643015 – 55641228
منطقه 17 . جوادیه - میدان بهمن - اواسط 20مترى جوادیه
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
116 limited

116

-: 55603334 - 55631818
منطقه 12 . مولوی - چهارراه مولوی - بطرف میدان محمدیه - خیابان شهید اردستان
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر
208 limited

208

-: 55185448
منطقه 18 . ترمینال جنوب – بزرگراه بعثت
کلانتری ها : کلانتریها
اطلاعات بيشتر