اتومبیل خرید-فروش

شرکت پدیده خودرو تیراژه

کشوری: 77407165-77480480
منطقه 13 . خیابان امامت، پایین تر از میدان امامت،
اتومبیل خرید-فروش : فروش انواع اتومبیل های صفر ایرانی و خارجی، کارکزار عملیاتی

اتو عباسی

غباسی: 77427355
منطقه 13 . تهران نو، 30 متری نیرو هوایی،
اتومبیل خرید-فروش : خرید و فروش اتومبیل

اتو گالری مانا

نجفی فراهانی: 77474464
منطقه 13 . خیابان امامت،
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگاه اتومبیل

گالری رادمان

حیدری: 33337131-33338884-33359279
منطقه 13 . 17شهریور، مقابل ایستگاه آتش نشانی، نبش ک یاس
اتومبیل خرید-فروش : خرید و فروش اتومبیل های ایرانی، خارجی و صفر کرده

یزدی

یزدی : 33568613
منطقه 13 . 17 شهریور بعداز پل آهنگ سمت خراسان
اتومبیل خرید-فروش : خریدوفروش اتومبیل

ایران خودرو

شیرکوند : 33256916
منطقه 13 . 17شهریور روبروی آتش نشانی
اتومبیل خرید-فروش : نمایندگی مجاز فروش ایران خودرو

نجفی

نجفی: 33552460
منطقه 13 . 17شهریور - بالاتراز چ شمس
اتومبیل خرید-فروش : خرید وفروش اتومبیل

ایران وانت

قمی نژاد: 33568694
منطقه 13 . 17شهریور - ایستگاه خاقانی - نبش ک سبزواری
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگا اتومبیل

دار نهال

بهقدم: 33122311-33557261
منطقه 13 . 17شهریور - پایین تر از دروازه دولاب - جنب آتش نشانی
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل - متخصص خرید وفروش انواع اتومبیل های داخلی و خارجی بصورت نقد و اقساط

سروش

حاج حسینی: 33550212
منطقه 13 . 17شهریور - بعد از چ دروازه دولاب
اتومبیل خرید-فروش : خرید وفروش

گالری اتومبیل تماشا

رجب: 33567506-33563755
منطقه 13 . خ 17شهریور، پایین تر از چهارراه شمس
اتومبیل خرید-فروش : بورس خرید و فروش انواع اتومبیل

سام

قلیزاده: 33009343
منطقه 13 . 17شهریور - خ رضایی(20متری منصور شرقی)ایستگاه موزاییک سازی
اتومبیل خرید-فروش : خرید وفروش و معاوضه اتومبیل

ملی

باقری: 33561719
منطقه 13 . 17شهریور - پایین تراز ایستگاه ناصری - روبروی نمایندگی سایپا
اتومبیل خرید-فروش : خرید وفروش

جعفری

جعفری: 33559975
منطقه 13 . 17شهریور ایستگاه خرابات نرسیده به پل آهنگ خ تمدن
اتومبیل خرید-فروش : خریدوفروش انواع اتومبیل های داخلی وخارجی

کلاه دوزی

کلاه دوزی: 33756968
منطقه 13 . 17شهریور بالاتراز پل آهنگ بعداز خ کیامنش
اتومبیل خرید-فروش : اتومبیل خریدوفروش

مجید

کنگرانی فراهانی: 55073250
منطقه 13 . 17شهریور جنوبی - بعداز تیردوقلو
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگاه اتومبیل

حاجی پور2

حاجی پور: 33136216
منطقه 13 . 17شهریور - بعداز چ شمس - جنب اتومبیل حاجی پور
اتومبیل خرید-فروش : خرید وفروش

امیر

بنکدار: 33507172-3
منطقه 13 . 17شهریور - ضلع جنوبی پل آهنگ
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگاه اتومبیل

انقلاب

عطوفی : 33556345
منطقه 13 . 17شهریور ایستگاه خاقانی
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگاه اتومبیل

جعفری

زاهدی: 33515859
منطقه 13 . خ 17شهریور، پایین ترازدروازه دولاب، خ ش رغبتی
اتومبیل خرید-فروش : نمایشگاه اتومبیل