یکشنبه 28 بهمن 1397

فرم درخواست استخدام در اطلس یراق

پر کردن فیلدهای ستاره دار الزامی می باشد.
* نام:
* نام خانوادگی:
نام پدر:
* تاریخ تولد: روز: ماه: سال:
محل تولد:
شماره شناسنامه:
محل صدور:
* خدمت وظیفه عمومی:
* وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
آدرس:
تلفن:
موبایل:
ایمیل:
* آخرین مدرک تحصیلی:
رشته تحصیلی:
نام دانشگاه :
معدل:
سال اخذ مدرک:
* میزان آشنایی با زبان انگلیسی:
به کدام یک از نرم افزارها تسلط دارید؟
توضیحات و سابقه شغلی:
رزومه: