مدیر:
محمود دهقان پور
شماره تماس:
آدرس:
خ اسکندری جنوبی، بالاتر از امام خمینی، نبش کوچه صفی خانی پلاک: 186
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری
لوکس اسکندری