مدیر:
شماره تماس:
(شعبه ولیعصر:22667838 - 22667830 - 22667840 ) - (شعبه شریعتی: 22276863 - 2227787 ) - (شعبه شهرک غرب: 88574754 - 88574755 - 88574756) - (شعبه شهرک اکباتان: 44630160 - 44670680 - 44670681) - (شعبه ستاری: 44971632 - 44971633 - 44971634 - 44971635 - 44971636 - 44971637 - 44971638 - 44971639) - (دفترمرکزی: 88878355 - 88878356 - 88878357 - 88878358 - 88878358)
آدرس:
میدان ونک، خیابان برزیل، خیابان عباسپور شمالی (توانیر شمالی) کوچه هومان، پلاک2، طبقه 1
شعبه ولیعصر:ولیعصر-پایین تر از پارک وی ، شعبه شریعتی :شریعتی -پایین تر از ظفر ، شعبه شهرک غرب:شهرک غرب -مرکز خرید گلستان ، شعبه شهرک اکباتان :شهرک اکباتان -فاز 2 -مجتمع گلها ، شعبه ستاری : خ ستاری شمالی - نبش پیامبر مرکزی - مجتمع مرکزی کوروش
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپراستار
رستوران
رستوران های سوپر استار
رستوران
سوپراستار
فست فود
سوپراستار
فست فود
سوپراستار
فست فود
سوپراستار
فست فود
سوپراستار
فست فود
سوپراستار
فست فود
سوپراستار
فست فود