سیم و کابل | سیمند کابل ( شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس)
سیم و کابل | سیمند کابل ( شرکت توسعه آروین الکترونیک پارس)
تولیدکننده انواع سیم و کابل برق ، مخابراتی و تخصصی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
مدیر:
علی کیهانی فر
شماره تماس:
فکس:
33902018
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان فردوسی جنوبی، کوچه هنر، پلاک: 1، 3، 5 و 7 ساختمان سیمند کابل
وب سایت رسمی:
ایمیل: