پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو

پخش عرشیا

عسکری : 09195838824
منطقه 18 . شهرک ولیعصر خ رجایی نبش کوچه میلان سیزدهم

رضا

عشرتی پور: 66222094
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ بهرامی، خ رجائی

ملکی

ملکی : 66298258
منطقه 18 . شهرک ولیعصر خ بهرامی خ رجائی خ طالقانی

خورشیدی

خورشیدی : 55931366
منطقه 20 . شهر ری خ قم کوی پاکدامن

مهر

هاشمی: 66245703
منطقه 18 . شهرک ولیعصر، خ مسلمی

پلاسکو سهند

اسکندری و حسن زاده: 66135305
منطقه 18 . شهرک ولیعصر - خ احمد حسینی

پلاستیک -نایلون- ظروف یکبار مصرف و پلاسکو

: عرضه انواع محصولات پلاستیکی