ضایعات(فلزات و غیره)

بنگاه آهن مرکز

نقدعلی: 55256940
منطقه 20 . آزادگان، علی آباد قاجار، 20 متری طالقانی،

ضایعات(فلزات و غیره)

: خرید و فروش ضایعات (آهن آلات)

ضایعات حسینی

حسینی: 55509386
منطقه 20 . آهن مکان، خ 6 غربی

ضایعات(فلزات و غیره)

: خرید و فروش تکه ورق ، ضایعات

-

وهابی : -
منطقه 20 . اتوبان آزادگان -پل صنیع خانی -بازار آهن مکان -فاز 8 مرکزی

ضایعات(فلزات و غیره)

: خرید و فروش ضایعات آهن