ضایعات(فلزات و غیره)

محمدی

علی محمدی: -
حومه تهران . جاده گرمسار - شریف آباد - 2 کیلومتر بعداز پلیس راه

ضایعات(فلزات و غیره)

: ضایعات آهن

طالبی

طالبی: 36463639
حومه تهران . خ خاوران - بعداز خاتون آباد - روبروی بیمارستان

-

بخشی: 33865344
حومه تهران . جاده خاوران، بعد از گردنه تنباکویی، روبروی توان گاز

ضایعات(فلزات و غیره)

: ضایعات آهن آلات

پرس سازی صادقی

صادقی: -
حومه تهران . شهرک صنعتی خاوران، سایت نو آوران، خ رز

ضایعات(فلزات و غیره)

: ضایعات آهن