لوازم قالیبافی

زمان جستجو: 0.01 ثانیه

فروشگاه نیما 2

وکیلی: 55604806
منطقه 12 . بازار کفاشها، سرای بوعلی

لوازم قالیبافی

: عرضه کننده کلیه لوازم قالی بافی و نقشه های کامپیوتری (کلی و جزئی)

سعیدا

سعیدا: 55694845
منطقه 12 . بازار تهران - سبزه میدان - بازار کفاشها - سرای بوعلی

قالیشویی-رفوگری

: بورس نخ و نقشه کاتمپیوتری و سنتی -لوازم قالیبافی و رفوگری

آموزش قالی بافی تبریز

اسماعیلی: 44594311
منطقه 21 . تهرانسر، بلوار لاله، چهارراه قباد

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: آموزش قالی بافی به صورت سنتی و کامپیوتری و عرضه نخ و نقشه و لوازم قالیبافی

فروشگاه وکیلی

وکیلی: 55153058
منطقه 12 . بازار کفاشها، سرای بوعلی

قالیشویی-رفوگری

: عرضه کننده کلیه لوازم قالیبافی کلی و جزئی و انجام کلیه خدمات فرش

تار و پود رنگی

عبدی: 76242227-76247444-09195809863
حومه تهران . پردیس - م امام

آموزشگاه و موسسات آموزشی

: لوازم و آموزش قالیبافی بورس نخ و نقشه کامپیوتری و سنتی

ایپک

احمدی: 55579154
منطقه 12 . بازار -سرای بوعلی

ریسندگی و بافندگی

: لوازم قالیبافی

رسولی

رسولی: 55890324
منطقه 12 . بازار بزرگ - سبزه میدان - انتهای بازار کفاشها - سرای بوعلی

گلدوزی

: لوازم قالیبافی