موسسات و انجمن های خیریه
چشمه کوثر
مدیر:
موسسات و انجمن های خیریه-انجمن های خیریه حمایت از معلولین
شماره تماس:
‌09372069170
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
کریم خان – خیابان استاد نجات الهی جنوبی