پارچه فروشی
فروشگاه رنگارنگ - پارچه عروسکی و پولیش - مخمل - سوزنی - پولیش - خیابان مفتح مشهد - طلاب مشهد / قماش الدمیة والتلمیع - مخمل - ابرة - ملمع - شارع مفتح مشهد - طلاب مشهد
مدیریت: محمد شاه مرادی
عرضه انواع پارچه های عروسکی ، مخمل ، سوزنی ، پولیش و ... / تورید جمیع أنواع أقمشة الدمى والمخمل والإبرة والبولندیة ...
شهر:
مشهد
منطقه شهرداری:
منطقه 4
آدرس:
مشهد ، خیابان مفتح ، مفتح 29 ، پلاک253 / مشهد ، شارع مفتح ، مفتح 29 ، رقم 253
عروسک فروشی رنگارنگ: مشهد ، میدان عدالت ، سمت بازار جم ، پلاک 102 / متجر الدمى الملونة: مشهد ، ساحة عدلات ، جام بازار ، رقم 102
مشخصات

کاربر گرامی

جهت مشاهده اطلاعات کل سایت فقط یکبار نام و موبایل خود را وارد کنید

لطفاً برای دریافت پیامک کد تائید دکمه زیر را بزنید