برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
مجموعه خدمات تیغه سازی شایسته - تیغه های برش - تیغه های دایکات - سوراخ کنهای فانتزی - کلیشه های فانتزی - خیابان حر عاملی / شفرات تقطیع - شفرات دیکات - ثقوب خیالیة - صور نمطیة خیالیة - شارع حور عاملی
مدیریت: محمد پور
ساخت انواع تیغه های برش ، ساخت انواع تیغه های دایکات ، ساخت انواع سوراخ کن های فانتزی ، ساخت انواع کلیشه های فلزی / صنع جمیع أنواع شفرات القطع ، وعمل جمیع أنواع الشفرات المقطوعة ، وعمل جمیع أنواع الثقوب الرائعة ، وصنع جمیع أنواع الصور النمطیة المعدنیة
شهر:
مشهد
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
شعبه 2:مشهد ، خ حر عاملی ، عامل 48 ، چهارراه اول ، سمت راست ، آخر کوچه ، سر نبش
شعبه 1:مشهد ، بلوار امت ، بین امت 18 و 20
/ الفرع الثانی: مشهد شارع عمرو عامل 48 تقاطع اول یمین نهایة الزقاق ناصیة
الفرع الأول: مشهد ، شارع إیمیت ، بین إیمیت 18 و 20
وب سایت رسمی:
مشخصات

کاربر گرامی

جهت مشاهده اطلاعات کل سایت فقط یکبار نام و موبایل خود را وارد کنید

لطفاً برای دریافت پیامک کد تائید دکمه زیر را بزنید