مدیر:
دکتر رضا زاده و کردبچه
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
قنات کوثر، بلوار مطهری کوچه هفتم مرکزی (اورعی) پلاک: 1، ساختمان بنفیت شمس طبقه 2 واحد 8
مرکز فیزیوتراپی تخصصی و لیزر پرتوان توتیا
مرکز فیزیوتراپی تخصصی و لیزر پرتوان توتیا