مدیر:
محمد احمدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بزرگراه نواب جنوب به شمال، نرسیده به پل مرتضوی، پاساژ ابن سینا طبقه 2 واحد 205
تهران طب
تهران طب
تهران طب
تهران طب
تهران طب