مدیر:
جلیل رسولی
شماره تماس:
شماره همراه:
09123145865
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، بازار آهن شادآباد، 17شهریور، 15متری دوم جنوبی ، پلاک: 287/1
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط
فست فود نشاط