مدیر:
سیدسعید باباجهدی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، گیلاوند ، به سمت فیروزکوه ، بلوار آیت اله خامنه ای ، جنب کالای ساختمانی قزوینی پلاک 142
سیم پیچی سیدسعید
سیم پیچی سیدسعید
سیم پیچی سیدسعید