مدیر:
صادق مظلومی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرری، جاده ورامین، فیروز آباد، خیابان یخچال، پلاک 4
کارکاه فنی مظلومی
کارکاه فنی مظلومی
کارکاه فنی مظلومی
کارکاه فنی مظلومی
کارکاه فنی مظلومی