خیاطی-مزون-خرج کاری
تعمیرات خیاطی آریا برغمدی
مدیریت: آریا برغمدی
خیاطی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 8
آدرس:
رسالت خ دلاوران خ والائیان شمالی بین دهم ویازدهم شرقی پلاک: 182