مدیر:
حمیدرضا ادریسی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
تهران ، ورودی پردیس سمت راست جنب پاساژ بهارستان کوچه شبستان چهارم غربی پلاک 7
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس