مدیر:
حمیدرضا ادریسی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
پردیس، فاز 4، بلوار امام بعد از خیابان سپاه ، بعد از خیابان شبستری ، پلاک 4
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس
فرشته پاک پردیس - ظروف کرایه - تجهیزات مجالس - اجاره میز و صندلی - اجاره ظروف سیلور - اجاره ظروف چینی - پردیس