مدیر:
علی اصغر جوهری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
سعادت آباد، بلوار فرحزادی، بالاتر از نیایش، بین گلستان 1 و 2 پلاک: 73
کبابسرای گل دیس گلپایگان
کبابسرای گل دیس گلپایگان
کبابسرای گل دیس گلپایگان
کبابسرای گل دیس گلپایگان
کبابسرای گل دیس گلپایگان
کبابسرای گل دیس گلپایگان
کبابسرای گل دیس گلپایگان