مدیر:
فرید محفوظیان
شماره تماس:
شماره همراه:
09121540051
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، سعادت آباد ، بالاتر از میدان کاج، روبروی بیمارستان مدرس، نبش باغستان یکم پلاک: 195
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
هات داگ فرید - بهترین کباب ترکی - فروش بهترین هات داگ - قدیمی ترین فست فوت - سعادت آباد - تهران
فست فود فرید
هات داگ فرید
هات داگ فرید
هات داگ فرید
مرغ بریان فرید
مرغ بریان فرید