مدیر:
دکتر شریفیان
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
بلوار اوشان، نرسیده به درب شرقی بیمارستان مسیح، خ رضوان، جنب مجتمع طاق کسری پلاک: 55 طبقه -1 واحد 1