مدیر:
دکتر سمانه عاشوری
شماره تماس:
آدرس:
بزرگراه رسالت، چهارراه مجیدیه، اول مجیدیه جنوبی پلاک: 417 طبقه اول شمالی
مطب دکتر سمانه عاشوری
مطب دکتر سمانه عاشوری
مطب دکتر سمانه عاشوری
مطب دکتر سمانه عاشوری
مطب دکتر سمانه عاشوری