مدیر:
دکتر سمیرا مرتضی زاده و آقای دکتر سید علی مدنی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
رسالت مجیدیه شمالی، خ منصوری، بالاتر از پارک مجیدیه، روبروی کوچه طالبی، ساختمان میلاد، درب شمالی، پلاک 164 ، طبقه دوم واحد5
دکتر سمیرا مرتضی زاده - دکتر سید علی مدنی - مطب دکترسیدعلی مدنی
دکتر سمیرا مرتضی زاده - دکتر سید علی مدنی - مطب دکترسیدعلی مدنی
دکتر سمیرا مرتضی زاده - دکتر سید علی مدنی - مطب دکترسیدعلی مدنی
دکتر سمیرا مرتضی زاده - دکتر سید علی مدنی - مطب دکترسیدعلی مدنی
دکتر سمیرا مرتضی زاده - دکتر سید علی مدنی - مطب دکترسیدعلی مدنی