مدیر:
دکتر فاطمه قنبری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
اقدسیه، تقاطع شهید لنگری، ساختمان اقدسیه، ط 3، واحد 5
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه
مطب پوست و لیزر کیمیا در اقدسیه