گالری فرش مشیری | منطقه 3
گالری فرش مشیری | منطقه 3
مدیریت: محمد مهدی مشیری
نمایشگاه فرش
فرش فروشی - گالری فرش - فرش 1600 شانه  - فرش ابزارزن - فرش ابریشم ماشینی - فرش هنردست و ماشینی - تابلو فرش - فرش ترک ابریشم و تمام ابریشم
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 1
آدرس:
تهران ، پاسداران ، روبروی نیستان ششم
وب سایت رسمی:----------------------------------------------
توضیحات تکمیلی:
فرش فروشی - گالری فرش - فرش 1600 شانه  - فرش ابزارزن - فرش ابریشم ماشینی - فرش هنردست و ماشینی - تابلو فرش - فرش ترک ابریشم و تمام ابریشم
تصاویر