مدیر:
سید مهدی ابوالقاسمی
شماره تماس:
آدرس:
فلکه دوم صادقیه ، ابتدای ستارخان ، پلاک 1198
آش و حلیم سیدمهدی
آش و حلیم سیدمهدی
آش و حلیم سیدمهدی
آش و حلیم سیدمهدی