مدیر:
مصطفی شکری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهید باهنر، خ نیاوران، نبش خ مژده (شهید مقدسی) پلاک: 354 طبقه 6 واحد 19
دفتر وکالت شکری و همکاران
دیوان بین المللی دادگستری
آری به اتفاق جهان میتوان گرفت
وکیل راهنمای مسیر عدالت است