مدیر:
سید امیر علی تیموریان
شماره تماس:
آدرس:
خیابان ولیعصر، روبروی پارک ملت، برج صورتی، طبقه سوم، واحد 24
تور زمینی وان

کودک بدون تخت

کودک با تخت

یک تخته

دو تخته

STAR

هتل

370.000

630.000

890.000

720.000

3

DIMET PARK HOTEL

370.000

820.000

1.095.000

820.000

3

ROYAL BERK HOTEL

370.000

665.000

965.000

890.000

3

ROYAL MILANO HOTEL

370.000

665.000

965.000

890.000

3

MOON LIGHT HOTEL

370.000

920.000

1.060.000

920.000

3

HOTEL VAN SUITE OTEL

370.000

1.000.000

1.570.000

1.000.000

3

CORNER VAN SUITES

370.000

920.000

1.510.000

1.160.000

4

HALDI HOTEL

370.000

1.430.000

2.450.000

1.520.000

5

ELITE WORLD HOTEL

370.000

1.480.000

2.630.000

1.690.000

5

DOUBLE TREE BY ILTON

آژانس مسافرتی گل بال گشت - آژانس مسافرتی - پارک ملت - منطقه 3
آژانس مسافرتی گل بال گشت - آژانس مسافرتی - پارک ملت - منطقه 3
آژانس مسافرتی گل بال گشت - آژانس مسافرتی - پارک ملت - منطقه 3
آژانس مسافرتی گل بال گشت - آژانس مسافرتی - پارک ملت - منطقه 3
آژانس مسافرتی گل بال گشت - آژانس مسافرتی - پارک ملت - منطقه 3
گل بال گشت
گل بال گشت
گل بال گشت