مدیر:
دکترمحمد مقدری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
میدان محسنی، خ سنجابی(بهروز سابق) کوچه شریفی پلاک: 10 طبقه دوم واحد 3
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری
مطب لیزر درمانی دکتر محمد مقدری