مدیر:
پرهیزکاری
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ شریعتی ، نبش خ خواجه عبدالله ، پ 919
طباخی بره ناقلا