مرکز خرید و فروش اسلحه و مهمات شکاری
مدیر: محمدطاهر محرابی
شماره تماس: 33113339
33112032
شماره همراه: 09121388882
شهر: تهران
آدرس: تهران ، خیابان فردوسی جنوبی ، بعداز کوچه هنر ، مقابل فروشگاه شهر و روستا، پلاک 217
مرکز خرید و فروش اسلحه و مهمات شکاری