مدیر:
اسماعیل حسین دوخت مطلق
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
اتوبان افسریه، نرسیده به میدان افسریه، نبش خیابان 13 افسریه (هاشمی) پلاک: 275
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق
کانال سازی مطلق