مدیر:
سعید رجب زاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
خ پیروزی ، چهارراه کوکاکولا، خ نبرد ، پایین تر از چهارراه فرزانه پلاک: 713
۶متری تبریز چله ابریش۵
جفت ۹متری اردکان گل ابریشم
گالری فرش رجب زاده
فرش رجب زاده
جفت ۶متری گل ابریشم کاشان
قالیچه کرک گل ابریشم کاشان
جفت ۶متری کاشان گل ابریشم
فرش کاشان رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده
گالری فرش رجب زاده