مدیر:
ابوالفضل رضایی
شماره تماس:
فکس:
33281626
شماره همراه:
آدرس:
شهرک صنعتی خاوران، سایت فن آوران، خ یاس، پلاک 2009
شرکت وطن شمش ایرانیان
شرکت وطن شمش ایرانیان
شرکت وطن شمش ایرانیان
شرکت وطن شمش ایرانیان
شرکت وطن شمش ایرانیان