موسسات و انجمن های خیریه
موسسه تبلیغ و انفاق امام زمان (ع)
مدیر: محمدرضا زنگنه
نشر فرهنگ مهدویت و کمک به نیازمندان
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری - پل سیمان - خ شهید سرگرد محمدی پلاک: 65