مدیر:
سید علیرضا لواسانی
شماره تماس:
آدرس:
17شهریور، بالاتر از میدان خراسان، خیابان آیت اله سعیدی، مقابل خیابان قنطار، پلاک 395 ،
آدرس2: لواسان، جاده لشکرگ، میدان قائم، روبروی پادگان جواد الائمه، مصلی بزرگ شمیرانات
خیریه حضرت زهرا
خیریه حضرت زهرا
خیریه حضرت زهرا
خیریه حضرت زهرا
خیریه حضرت زهرا
خیریه حضرت زهرا
خیریه حضرت زهرا