مدیر:
علیرضا اوابی
شماره تماس:
فکس:
33483786
شماره همراه:
آدرس:
مشیریه، 20متری اعظم، نبش کوچه 5غربی (شهید نعیمی دره مرادی) پلاک: 374 طبقه همکف
قالب زیپ
قالب زیپ
قالب سازی اندیشه - قالبسازی اندیشه
قالب سازی اندیشه - قالبسازی اندیشه
چرخ بازی گلریز
چرخ بازی میخک
لودر سیبیلو
قالب هواکش یخچال
قالب هواکش یخچال
قالب قاشق و چنگال
وانتp1
جیپ
قالب سازی اندیشه
قالب سازی اندیشه
قالب سازی اندیشه
قالب سازی اندیشه