مدیر:
سیدعلی پریشان
شماره تماس:
فکس:
33532346
شماره همراه:
آدرس:
خ امیرکبیر، کوچه ناظم الاطبا ، پاساژ مبصر ، طبقه اول واحد 43