مدیر:
حسن ضابطی
شماره تماس:
فکس:
33566929
آدرس:
خ سیروس، نرسیده به چهارراه مولوی، قبل از مسجد شاهچراغ، پلاک 35
نمایشگاه بزرگ فرش ماشینی ضابطی
نمایشگاه بزرگ فرش ماشینی ضابطی
نمایشگاه بزرگ فرش ماشینی ضابطی
نمایشگاه بزرگ فرش ماشینی ضابطی
نمایشگاه بزرگ فرش ماشینی ضابطی
نمایشگاه بزرگ فرش ماشینی ضابطی