مدیر:
فرهاد نظامی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
میدان خراسان، خ خاوران، ایستگاه امیرسلیمانی پلاک: 732
1
قطعه توستر
غلطک
ماسک جوشکاری
بطری آبمعدنی
سینی فلزی
ابعاد میز 750*700*1400
CNCخاوران
CNCخاوران