نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی خوشه طلایی
مدیر: خداش فتحی نژاد
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 20
آدرس:
شهرری، سه راه ورامین، ابن بابویه، نمایندگی خوشه طلایی پلاک: 56