مدیر:
رضا خردمندان
شماره تماس:
آدرس:
سعدی شمالی ، کوچه شهید جابر زاده ، پاساژ امین ، زیر همکف ، جب پله ها ، پلاک 1
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا
گروه تولیدی ، صنعتی ردپا