مدیر:
مسعود کاشانی
شماره تماس:
فکس:
33919652
شماره همراه:
آدرس:
امیرکبیر، ابتدای کوچه ناظم الاطباء شمالی، روبروی پاساژ قائم، پلاک: 99
پلیمر کاشانی
پلیمر کاشانی