شرکت نوآوران صنعت مهر - نمایندگی رسمی موتوژن سعدی شمالی - الکتروژن در مخبرالدواله - پمپ ایران در منطقه12
شرکت نوآوران صنعت مهر - نمایندگی رسمی موتوژن سعدی شمالی - الکتروژن در مخبرالدواله - پمپ ایران در منطقه12
مدیریت: احمد حدادیان
نمایندگی رسمی موتوژن-الکتروژن-جمکو-پمپ ایران
پمپهای خانگی HSM
پمپهای آب نمای SOBo
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
سعدی شمالی ، نرسده به چهارراه مخبرالدوله، شماره 374 ، ساختمان نوآوران

کالا ها