طلق- توری-ورق
فروشگاه خلیلی - ورق استیل خلیلی - میلگرد و لوله خیابان امیرکبیر
مدیر: رضا خلیلی
ورق استیل، میلگرد و لوله
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خ امیرکبیر، خ پامنار پلاک: 76