استیل مرکزی خیام
مدیر: سیدمجید قادری
شماره تماس: 33923106
33919221
33958029
فکس: 33924789
شماره همراه: 09122085377
شهر: تهران
آدرس: خیابان خیام شمالی، روبروی پارک شهر، پاساژ باقریان، طبقه همکف پلاک: 5
استیل مرکزی خیام
استیل مرکزی خیام
استیل مرکزی خیام
استیل مرکزی خیام
استیل مرکزی خیام
استیل مرکزی خیام