مدیر:
سعید صافی
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
آدرس:
تهران ، خیابان ناصرخسرو، کوچه خادم، پلاک: 14
فروشگاه جهان زیپ